Thursday, 22 March 2012

Kita belajar tentang kebenaran

Anda belajar tentang kebenaran, Tetapi tidak mengalami Perubahan dalam hidup, maka hanya ada 2 kemungkinan : Pertama, Anda tidak sungguh2 belajar. Dan kedua, yang Anda pelajari bukanlah suatu kebenaran. Sebab itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia & dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, & hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahawa Yesus Kristus ada didalam diri kamu, Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Olehnya ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak didalam Imanmu....

No comments:

Post a Comment