Monday, 2 July 2012

KESEIMBANGAN HIDUP

Keseimbangan itu perlu dalam hidup ini. Kita yang memiliki kelebihan haruslah mencukupkan orang lain yang berkekurangan. Kita dapat memulainya dari lingkungan keluarga, suami terhadap istri dan sebaliknya, orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Begitupun kita terhadap sesama.

Apa yang harus kita berikan kepada orang lain agar hidup kita bahagia & sejahterah ? Jawapannya adalah KASIH. Seorang suami yang disibukan dengan berbagai aktifiti akan sedikit memberikan perhatiaannya kepada istrinya dan sebaliknya. Begitupun dengan aktifitai orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Kita yang berkelimpahan akan merasa hampa dalam hidup kerana tidak menyatakan kasih kepada sesama dengan memberikan bantuan kepada yang berkekurangan.

Kita harus dapat memperhatikan hidup kita dengan baik & teratur. Keharmonian dalam lingkungan keluarga akan berjalan dengan baik apabila masing-masing anggota keluarga dapat membagi waktunya dengan baik antara aktifiti & keluarga. Begitupun Keharmonian dalam lingkungan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila kita dapat membantu sesama kita yang berkekurangan.

Memberikan perhatian kita kepada keluarga maupun terhadap sesama adalah bentuk pelayanan kasih. Kita yang lebih oleh kerana pengetahuan, iman & segala yang kita miliki hendaklah kitapun lebih dalam pelayanan kasih. KESEIMBANGAN HIDUP dapat berjalan dengan baik & teratur apabila kita telah benar-benar melaksanakan pelayanan kasih.

Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, ?dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami?demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis: "Orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan." (2Kor 8:7,8:13,8:15).

No comments:

Post a Comment