Saturday, 28 July 2012

TAK KENAL MAKA TAK SAYANG

“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,untuk menyatakan kesalahan,untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran”
(2 Timotius 3;16)

Setiap hari tentunya kita menyempatkan membaca berita-berita maupun cerita-cerita baik melalui surat kabar, tabloid,majalah atau buku-buku. Kita boleh banyak memberikan waktu untuk menyelesaikan bacaan yang sedang kita baca agar kita tidak ketinggalan berita yang sedang terjadi, tetapi sebagai orang percaya sudahkan hari ini kita memberikan waktu untuk membaca atau mendengarkan dan merenungkan firman yang tertulis dalam Alkitab??

Alkitab adalah buku yang berisi pedoman, tuntunan, rambu-rambu bagi tiap orang percaya untuk memutar roda kehidupan dalam melangkah bersamaTuhan.
Alkitab mampu memberikan penghiburan, menguatkan ketika berbicara tentang kasih, pengampunan, janji  dan berkat Tuhan dimana hati kita merasa damai dan diliputi sukacita.
Alkitab juga memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi tanpa mengenal tanggal tamat, melalui firman-firman yang tertulis Alkitab memiliki kesanggupan untuk mengajarkan, memperingatkan,menegur, memberitahukan suatu kesalahan sehingga kita dapat melakukan instropeksi diri agar tetap hidup dalam kebenaran meski hidup dibawah tekanan dunia..

No comments:

Post a Comment