Wednesday, 28 March 2012

Menerima Kekurangan2 Pada Diri Sendiri.

Hampir seluruh persoalan hidup manusia bermula dari ketidakmauan manusia menerima hidupnya apa adanya. Manusia tidak mampu membahayakan dengan kenyataan dirinya. Orang tidak mampu melihat realiti hidupnya secara sederhana dan biasa-biasa saja. Orang lebih suka bermain-main dengan godaan, tanggapan dan ilusi.

Tentu saja situasi seperti ini akan membawa manusia ke dalam penderitaan demi penderitaan. Mengapa.?? Kerana keinginan tidak senang diraih dalam keadaan yang tidak nyata. Orang hanya bertumbuh dan berkembang dalam mimpi-mimpi hampa. Orang terbelenggu oleh ilusinya sendiri. Ini bahaya. Ini dapat menjadi tragedi yang membuat manusia kehilangan jati dirinya.

Kerana itu, manusia yang normal adalah manusia yang mampu menerima hidup dan dirinya apa adanya. Manusia yang mampu membahayakan antara keinginan dan kenyataan hidupnya. Manusia yang tidak lari dari kenyataan dan membentuk bayang-bayang semua dalam hidupnya.

Kehidupan ini akan berjalan dengan normal, kalau manusia mampu merendahkan dirinya. Kalau manusia mau menerima kekurangan- kekurangan dalam hidupnya. Kekurangan- kekurangan itu dapat menjadi Kekuatan untuk meraih kejayaan yang gilang-gemilang dalam hidup ini.

Mari kita berusaha untuk menerima hidup kita apa adanya. Untuk itu, kita mesti Berserah diri kepada Tuhan, agar Tuhan memberi kita Kekuatan dan Petunjuk untuk menerima hidup ini apa adanya. Hanya Tuhan yang dapat membantu kita untuk tidak membahayakan cita-cita dan kenyataan hidup kita.

No comments:

Post a Comment