Friday, 20 July 2012

Amen”Amin

Kata “Amen”Amin” dalam bahasa Ibrani berarti, “sungguh-sungguh,” “benar” atau “memang benar demikian”. Dalam Kitab Suci, “Amen”Amin” merupakan suatu penegasan yang khidmat dan suatu seruan pembenaran. Setiap kali kita mengungkapkan "Amen"Amin" kita benar-benar yakin bahwa apa yang kita mohon kepada Tuhan dalam doa kita itu pasti akan terjadi."Amen"Amin" itu juga penyataan iman kita kepada Tuhan Yesus bahawa,YA, saya PERCAYA..

No comments:

Post a Comment