Sunday, 15 July 2012

TEGURAN dan PERINGATAN

Dalam segala aspek kehidupan, Tuhan telah menempatkan orang-orang yang diberi mandaat untuk menegur/memperingatkan kita. Sebaliknya, jika kita dipakai Tuhan untuk menjadi penegur dan pengingat, maka Tuhan juga pasti memberikan hikmat dan keberanian ekstra kepada kita. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, memimpin, melindungi, menyertai dan memberkati kita. Tuhan punya segala cara yang terbaik, untuk menegur/memperingatkan kita. Melalui sebuah keadaan/melalui orang lain yang secara langsung memberi peringatan.
Kita tentu tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari/lusa. Tetapi Tuhan kita Maha Tahu. Tuhan punya cara yang terbaik untuk menarik perhatian kita sehingga kita menikmati perlindungan dan pertolonganNya. Jika kita memiliki sikap siap siaga dan peka setiap saat, maka kita menjadi pribadi yang mudah untuk dituntunNya. Asal kita selalu mengucap syukur dalam segala perkara maka hal yang buruk boleh diubah menjadi hal yang indah di tangan Tuhan..

No comments:

Post a Comment