Saturday, 30 June 2012

Pohon yang Baik

Yesus mengajak kita semua untuk berhati hati terhadap kedatangan nabi-nabi palsu :"Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.Dari buahnyalah kalian mengenal mereka" (Mat 7 :15-20)

Siapakah nabi nabi palsu? Mereka adalah orang hidup dalam kepalsuan...selalu berbicara tentang Allah dan menunjukkan hidup yang seolah-olah saleh, tetapi sesungguhnya cara hidup mereka tidak sesuai dengan yang dikatakan.Mereka memberikan pengajaran yang sesat, yang menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan.Nabi nabi palsu tidak hanya kita jumpai dalam Kitab Suci tetapi juga dalam hidup kita sehari hari..bahkan mungkin nabi palsu itu adalah kita sendiri...maka waspadalah...

Cara membedakan nabi palsu dan bukan adalah melihat dari buah buah yang dihasilkan.
Seorang nabi sejati memancarkan buah buah yang baik dalam dirinya yaitu, kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemahlembutan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan dan pengendalian diri
Sedangkan nabi palsu menghasilkan buah buah amarah, perselisihan, dengki, iri hati, kebencian, balas dendam dan sikap buruk lain yang membuat diri kita semakin jauh dengan ajaran Tuhan Yesus

Sahabat sahabatku...sebagai murid Yesus, kita diajak untuk menjalankan tugas perutusan melalui kata dan perbuatan kita sehari hari.
Jadikanlah diri kita pohon yang baik yang membawa kasih, damai dan sukacita...dan membawa diri kita dan orang lain untuk semakin dekat dengan pohon kebenaran sejati yaitu Yesus sendiri.

No comments:

Post a Comment