Tuesday, 20 March 2012

"Mengapa kadang-kadang doa kita tidak dijawab"?

-Doa adalah nafas rohani bagi kita sebagai orang kristian
-Doa juga adalah satu cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan TUHAN
-Bila kita berdoa kita mestilah tunduk dan takut akan TUHAN
-Ada 9 sebab yang menyebabkan doa kita tidak dijawab:

1. Ketidakpercayaan (Yakobus 1:5-7)
-Hendaklah meminta kepada ALLAH
-Percaya bahawa kita akan mendapatnya (Matius 21:22)
-Meminta dengan iman (ayt 6)

2. Tidak tinggal didalam TUHAN (Yohanes 15:7)
-Mesti sentiasa tinggal didalam TUHAN
-Tidak meminta menurut kehendak sendiri
-Memahami keinginan dan kehendak TUHAN disaat berdoa. (1 Yohanes 5:14,15)

3. Tidak mengampuni (Matius 6: 14,15)
-Jangan berdendam (Matius 5:23,24)
-Mengasihi sesama manusia (Markus 12:30,31)
-Mengasihi ALLAH harus mengasihi saudaranya (1 Yohanes 4:21)

4. Tidak mengakui dosa
-Kita sebagai manusia memang seringkali melakukan dosa @ pelanggaran yang tidak menyenangkan hati TUHAN.
-Tiada manusai yang tidak berdosa (1 Yohanes 1:10)
-Semasa berdoa paling penting untuk kita mengakui dosa-dosa kita dan meminta pengampunan daripada TUHAN.
-Dosa adalah pemisah kita dengan TUHAN dan menyebabkan DIA menyembunyikan diri daripada kita. (Yesaya 59:2b)

5. Terlalu cepat menyerah
-Berdoa banyak alasan
-Meminta harus mengimani ( Yakobus 5:16b)
-Menanti dengan tekun dan sabar.
-ada 3 jawapan doa: i)YA ii)TIDAK iii)NANTI

6. Kehilangan kesatuan
-Filipi 2:2
-Efesus 4:3-6

7. Tidak memberi perpuluhan dan persembahan
-Maleakhi 3:8-11

8. Tidak bersekutu dengan TUHAN
-Bersungguh-sungguh datang kepada TUHAN (Roma 12:1)
-Nubuat yesaya (Matius 15:8,9)

9. Teruskan berdoa
Kesimpulan:
Apabila kita berdoa hendaklah kita yakin dan percaya bahawa TUHAN telah mendengar doa kita dan telah mengetahui semua itu sebelum kita ungkapkan.

Sentiasalah tinggal didalam TUHAN. mengampuni semua orang seperti TUHAN juga telah mengampuni kita, mengasihi sesama manusia, mengakui dosa-dosa kita sebelum berdoa, jangan terlalu cepat menyerah, berusaha memelihara kesatuan yang ada didalam diri kita sebagai orang kristian, ingatlah dan sentiasa memberi wang perpuluhan dan teruskan berdoa.. Amen

No comments:

Post a Comment