Monday, 30 July 2012

Hilangnya Cinta dalam Rumah Tangga .........

Perasaan cinta kasih antara suami dan isteri adalah karunia Tuhan yang sangat agung kepada hamba-hambaNya. Bahkan cinta dalam ikatan pernikahan ini merupakan sebentuk perasaan yang amat kuat, melebihi perasaan kecintaan terhadap benda-benda yang lain.

Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu, cinta yang telah dikaruniakan Tuhan kepada suami dan isteri semakin mengering dan akhirnya mati sama sekali. Keadaan ini tentu saja bukan merupakan sesuatu yang datangnya secara tiba-tiba, melainkan pasti ada permulaan yang menyertainya. Cinta tidak datang secara tiba-tiba, tidak pula hilang secara tiba-tiba. Ada sebab-sebab yang mendatangkan cinta, ada sebab-sebab pula yang menghilangkan cinta.

Kadangkala faktor yang menjadi sebab hilangnya cinta mulai muncul dan tidak diusahakan untuk diatasi, akan sanggup mengikis habis, secara perlahan tetapi pasti, cinta yang telah tumbuh selama ini layu kembali. Setiap hari ikatan cinta berurai, satu per satu, hingga akhirnya didapatkan kenyataan cinta mereka telah sirna. Waspadalah! Berhati-Hatilah!!

No comments:

Post a Comment