Monday, 30 July 2012

PENYEMBAHAN - APAKAH ITU DIMENSI YANG TERHAD?

Semua aspek kehidupan kita yang memuliakan Dia adalah penyembahan. Apa pun yang bertentangan dengan itu BUKAN penyembahan.

Sama seperti doa yang tidak harus terhad kepada waktu rutin tertentu, demikian pula penyembahan harus tidak dimengertikan dengan kunjungan ke gereja pada hari ketujuh sahaja untuk layak dikatakan penyembahan. Itu dimensi pengertian yang SALAH.
Penyembahan adalah segala ungkapan hati kita untuk maksud mengagungkan Allah, ungkapan hati untuk mengasihi, menghormati dan memuliakan Dia. Apapun bentuk kehidupan kita yang memuliakan Tuhan itulah penyembahan, terpancar dari sikap hati yang tersalur pada sikap hidup kita yang mengkagumi dan menjunjung tinggi Tuhan di atas segalanya.
Segala wujud iman kita melalui perbuatan adalah penyembahan - Menyanyi bagi Tuhan, Membaca dan merenung firman Tuhan stiap hari, Bersyafaat, Memberikan persepuluhan, Mendengarkan khotbah, Mendengar lagu-lagu rohani, Mengasihi pasangan, Mensyukuri makanan dan minuman, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan itulah makna penyembahan, ibadah yang sejati.
Maksudnya apa pun yang kita lakukan, selagi itu bersifat positif, sihat, benar, membangun, memberkati dan menimbulkan rasa syukur dan memuliakan Tuhan - itu adalah penyembahan.
Jika hari ini, kehidupan kita dihiasi dengan dusta sesama,mengumpat sesama, beremosi tanpa kawalan, melakukan penipuan, tertarik kepada hal-hal keuntungan duit untuk keselesaan sendiri, penuturan dan perkongsian lucah, dan sebagainya, lalu kita mengakhiri hari untuk pelabuhan peniduran dengan ucapan doa "Aku sungguh mengasihi-Mu, Tuhan. Terima kasih kerana memberikan aku hari ini untuk dilalui." makanya kita menjadi pendusta di hadapan Tuhan kerana tidak ada satu pun dari aspek kehidupan yang kita lalui hari ini yang telah memuliakan Tuhan. Sesungguhnya Dia menyelidiki kita apakah telah berlaku ibadah dalam hidup kita pada hari ini yang telah membawa makna penyembahan kepada-Nya.

Semoga hikmat pengertian ini membawa transformasi gaya penyembahan kita pada hari-hari mendatang. Jangan lelah, jangan mengeluh, tapi mari terus maju untuk membaiki cara dan gaya hidup kita agar berkenan menjadi penyembahan kepada Tuhan.

No comments:

Post a Comment