Monday, 30 July 2012

Membuka pintu rumah kita

(Opening our homes)
Dan kerana mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama² dengan mereka. Mereka bekerja bersama², kerana mereka sama² tukang kemah. Kis 18:3

Dalam buku Outlive Your Life (Hidup Melayani), Max Lucado menulis: “Keramahtamahan membuka pintu bagi terbentuknya suatu komuniti yang luar biasa. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam bahasa Inggris, hospitality (keramahtamahan) dan hospital (RS) berasal dari bahasa Latin yang sama, kerana keduanya membawa pada hasil yang sama: kesembuhan.

Ketika Anda membuka pintu rumah bagi seseorang, undangan Anda mengandung pesan: ‘Engkau penting bagi saya & bagi Allah.’ Anda mungkin hanya berkata, ‘mari pergi berkunjung.’ Namun yang didengar oleh tetamu Anda adalah, ‘Saya diterima.’

Ini mungkin yang telah didengar dan dirasakan Rasul Paulus ketika Akwila & Priskila membuka pintu rumah mereka baginya. Ketika Paulus tiba di Korintus, kemungkinan ia merasa sangat lelah kerana perjalanan yang ditempuhnya dari Atena.

Boleh jadi Paulus merasa kecewa kaerana pelayanan yang sepertinya tidak berhasil di sana. Ia lalu menulis, “Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar” (1 Kor. 2:3). Akwila & Priskila kemungkinan bertemu dengan Paulus di suatu pasar di Korintus.
lalu mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Mereka menyediakan kesegaran bagi jiwa melalui keramahtamahan Kristian yang mereka tunjukkan.

Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk bersikap ramah tamah dengan membuka pintu rumah kita demi menolong orang² yang sedang dilanda badai hidup & memperlukan pemulihan.
Kita dapat dipakai Tuhan kerana Dia sendiri telah menolong kita.

Bapa di surga, jadikan kami rela melayani sesama dengan menunjukkan keramahtamahan. Kiranya kami dapat menyediakan tempat perteduhan yang aman bagi mereka yang sedang dilanda badai kehidupan. Amin.

Keramahtamahan Kristian terwujud melalui hati dan pintu rumah yang terbuka.
(Christian hospitality is an open heart and an open home)

No comments:

Post a Comment