Thursday, 5 July 2012

Kuasa Menjadi Anak-anak TUHAN

Yohanes 1:12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak TUHAN, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya.

Menjadi anak TUHAN berarti mengerjakan apa yang dikehendaki oleh TUHAN.

Yohanes 14:12 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu.

Apa yang telah dilakukan oleh YESUS?
1. Memberitakan Injil Kerajaan Sorga?
2. Mengerjakan muzijat?
3. Menyembuhkan orang sakit?
4. Membangkitkan orang mati?
5. Mengusir setan?
Dll.

Jika YESUS melakukan hal-hal di atas, maka setiap orang percaya kepada-NYA juga.

Markus 16:17-18

Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,

mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh."

No comments:

Post a Comment