Thursday, 5 July 2012

‎~ SEPERTI BAPA SAYANG KEPADA ANAKNYA ~

Baca Firman TUHAN di Lukas 15:11-24

“Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.” (Mazmur 103:13)

Bapa surgawi adalah Bapa yang mengasihi umat tebusan-Nya yaitu termasuk kita sebagai anak-anak-Nya. Bapa yang baik itu mengenal keadaan anak-anak-Nya. Dia mengerti kerjaan anak-anak-Nya satu persatu.

Dalam Injil Lukas 15 diceritakan perumpamaan tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu telah mengambil keputusan untuk meninggalkan bapanya. Anak bungsu ini memiliki kerjaan yang tidak sopan, ia mendesak agar bapanya memberikan harta kekayaannya dan kemudian ia pergi meninggalkan bapanya dan memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Anak bungsu itu tidak menghargai pemberian orang tuanya.

Seringkali keadaan seperti ini juga dialami anak-anak Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan, hidup dalam kesenangan dunia dan tidak menghargai pemberian dari Bapa di surga. Pemberian yang terbesar dari Bapa kepada anak-anak-Nya adalah keselamatan. “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,…” Efesus 2:8. Waktu anak bungsu itu mempunyai banyak harta kekayaan, dia melupakan bapanya. Setelah ia melarat barulah dia sadar bahwa ia telah berdosa dan bertindak untuk kembali kepada bapanya. Ada banyak anak Tuhan ketika berada dalam penderitaan, mereka baru ingat kembali kepada Tuhan.

Kita harus sadar kalau kita diselamatkan bukanlah kerana kebaikan kita tetapi semata-mata kerana anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Hargailah pemberian Allah yang mulia ini.

BAPA DENGAN PENUH KASIH MENERIMA KEMBALI ANAK-NYA YANG SADAR DAN MAU BERTOBAT DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH.

No comments:

Post a Comment