Thursday, 15 March 2012

Cabaran Dalam Kehidupan Berkeluarga

Cabaran dalam kehidupan berkeluarga memang banyak. Apatah lagi pada zaman kita yang sibuk dengan pelbagai pergeseran nilai, termasuk pergeseran nilai-nilai perkahwinan dan hidup berkeluarga.

Ada macam-macam cabaran. Cabaran kesulitan komunikasi dalam keluarga. Cabaran ketidaksetiaan, cabaran ekonomi. Cabaran anak yang cacat, yang nakal, yang memberontak dan sebagainya, kata orang cabaran-cabaran itu dapat menjadi bencana, malah boleh karam dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana keluarga-keluarga Kristian Katolik harus menghayati cabaran-cabaran itu?

Hal yang sama dialami oleh keluarga kudus dari Nasareth; Yesus, Maria & Yosef. Kesulitan yang kita alami sebagai keluarga sama sekali tidak bererti bahawa kita tidak layak untuk hidup bahagia. Kesulitan itu senantiasa mengiringi perjalanan hidup berkeluarga entah apapun keadaan keluarga kita. Namun, kebahagiaan kita akan sangat bergantung pada erti yang kita berikan terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu. Apa yang paling penting ialah sikap kita terhadap kesulitan-kesulitan itu.

No comments:

Post a Comment