Thursday, 26 July 2012

‎"KEPERCAYAAN DIRI"

Bila kita tahu lebih banyak tentang siapa kita, apa yang Tuhan telah tetapkan atas diri kita dan bukan apa penilaian orang lain atau apa yang mereka tetapkan maka kita akan lebih percaya diri, sehingga itu menentukan apa yang dapat kita lakukan.

Yohanes 15:16a
"Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap,"

Kepercayaan diri boleh mengalami pasang surut, dan boleh terjadi bila-bilapun, bahkan di waktu yang tidak tepat sekalipun!!

Oleh kerana itu peliharalah kepercayaan diri kita, sehingga kitapun boleh mensejajarkan diri dengan orang lain yang sama hebat dan tangguhnya dengan kita, bahkan kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita mampu melampaui mereka kerana ada Tuhan menyertai kita.

Mazmur 27:1
"TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?"

Filipi 4:13
"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."

Dengan memiliki kepercayaan diri kita akan dapat melihat banyak peluang dan memanfaatkan kesempatan yang ada.

Tingkatkan kepercayaan diri kita jika kita ingin berubah menuju hidup yang lebih baik.
Tindakan kita ditentukan oleh kepercayaan diri kita, sementara kejayaan ditentukan oleh tindakan kita atas izin Tuhan.

No comments:

Post a Comment