Sunday, 5 August 2012

‎"MENJADI LUAR BIASA"

Hidup ini adalah pertanggungjawap, dimana suatu hari kelak Tuhan akan menuntut apa yang sudah DIA percayakan kepada kita.
Pada hari Tuhan semua akan menjadi nyata dimana pekerjaan setiap orang akan diuji.

1 Korintus 3:13
"sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu."


Jika kita menyadari bahwa suatu saat semua pekerjaan kita akan nampak, maka kita juga pasti mengerti besarnya arti sebuah tanggungjawap di dalam hidup ini.

Untuk menjadi seseorang yang luar biasa kita tidak harus memulainya DENGAN sesuatu yang luar biasa, tetapi kita harus memulai UNTUK menjadi luar biasa.
Cobalah dengan berani menerima kepercayaan dan tanggungjawap dari hal yang kecil atau sederhana.

Matius 25:21a
"Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar."


Dengan begitu sesungguhnya kita telah membuka peluang menjadi orang yang luar biasa.

~ Sesuatu yang besar diperoleh dari sebuah tanggungjawap terhadap perkara-perkara yang kecil ~

No comments:

Post a Comment