Wednesday, 8 August 2012

~ BANGKIT DARI KEGAGALAN ~

Baca Firman TUHAN di Kisah 5:12-16
“Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat!" (Yakobus 1:16)

Dalam salinan bahasa Inggris, perkataan ‘jangan tersesat’ tersebut mengandung erti: jangan sampai berbuat salah (keliru). Di dalam pertumbuhan iman kita, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita terbujuk atau tertipu. Siapakah dan apakah yang dikatakan Yesus tentang mereka yang disebut tersesat? Yesus menjawab mereka: “Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah!” Matius 22:29.

Mereka yang disebut tersesat adalah mereka yang tidak mengerti kuasa Allah. Seseorang yang tersesat bererti ia sedang berbuat kekeliruan, tapi masih ada harapan asal ia menyadari kekeliruannya dan setelah itu ia mau kembali kepada jalan yang benar. Banyak orang Kristian ketika mereka mengalami kegagalan, mereka semakin terpuruk dalam kegagalan. Jangan tersesat, cepatlah bangun kerana kita telah diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Mintalah kuasa Roh Kudus agar kita dapat dipimpin pada seluruh kebenaran. (Yohanes 16:13).

Petrus pernah keliru, ia telah jatuh dalam kegagalan namun setelah Petrus dipenuhkan Roh Kudus, Petrus bangkit dari kegagalannya dan ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga hanya dengan bayang-bayangnya ia dapat menyembuhkan orang. “Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan.” Kisah 5:16.

Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka dosanya diampuni. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita bukan saja menerima kuasa untuk memahami Firman Allah tetapi juga kita pun diberikan hikmat agar kita mampu menghadapi setiap persoalan yang datang dalam hidup kita.

KITA MEMERLUKAN FIRMAN TUHAN DAN ROH KUDUS SELALU MEMIMPIN HIDUP KITA AGAR KITA TIDAK SALAH MELANGKAH.

No comments:

Post a Comment