Wednesday, 8 August 2012

~ MENCARI TUHAN DENGAN RAJIN ~

Baca Firman TUHAN di Amsal 8:17-30

“Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, iapun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.” (Matius 13:45-46)

Nampaknya Saudagar itu mencari kualiti, ketika ia menemukan satu mutiara yang indah, ia ingin memiliki mutiara itu. Ternyata wang yang dibawanya tidak cukup, maka ia pergi menjual seluruh miliknya, kemudian ia membeli mutiara itu. Cerita ini menggambarkan Tuhan Yesus yang telah meninggalkan Surga untuk menemukan mutiara, yaitu gereja Tuhan, Saudara dan saya. Saudagar ini mencari mutiara yang berkualiti, yang bermutu. Tuhan menghendaki agar kita sebagai gereja-Nya selalu mengasihi Tuhan dan memiliki kualiti rohani yang bernilai tinggi. Dalam Amsal 8:17 dikatakan: “Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku.”

Jika kita mendapatkan Tuhan, nilainya lebih daripada emas dan perak, bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan “Kekayaan dan kehormatan ada padaku”, jadi carilah Tuhan terlebih dahulu, kerana di dalam Tuhan ada kekayaan dan kehormatan, juga harta yang tetap dan keadilan. Saya yakin kalau Saudara mengasihi Tuhan dengan cara yang terbaik, hari depan Saudara, Tuhan yang menjamin, kerana Dia berkata: “Kuwariskan harta kepada yang mengasihi Aku.” Apakah yang dimaksud dengan harta warisan? Warisan itu adalah berkat untuk hari depan Saudara. Dia wariskan harta kerana saudara-saudara sudah mendapatkan Tuhan. Saudara saat ini sedang duduk menikmati Firman Allah, cuba renungkan pertanyaan ini: “Apa yang sedang saya cari?”

Rugi rasanya kalau kita tidak mencari Tuhan, kerana di dalam Tuhan ada segala-galanya.

SETIALAH MENGIKUT TUHAN DAN MILIKILAH KEROHANIAN YANG BERKUALITI AGAR KITA DAPAT MENYENANGKAN HATI TUHAN.

No comments:

Post a Comment