Wednesday, 8 August 2012

“Yesus adalah sumber air kehidupan”

Air adalah merupakan salah satu keperluhan bagi makluk hidup, entah itu manusia, haiwan atau maupun tumbuhan. Tanpa air maka setiap makluk hidup akan merana dan mati. Manusia termasuk salah satu makluk hidup yang mengambil air terbanyak dalam kehidupannya, untuk itu dengan berbagai cara, manusia selalu berupaya untuk mendapatkan air agar dapat diambilnya. Saat Yesus meninggalkan Yudea untuk kembali ke Galilea, bertemulah Ia dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub, Yesus menawarkan air kehidupan kepada perempuan Samaria itu. Adapun maksud Yesus adalah suatu pernyataan Yesus, bahwa Ia adalah sumber untuk suatu kehidupan yang sejati dan hakiki … Yoh 4 : 14 … “Tetapi barang siapa minum air yang akan Ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Ku berikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal” … Yesus menwarkan diri-Nya dan pengampunan-Nya adalah suatu sumbangan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, sebagai makluk hidup, manusia sangat memperlukan air, demikian pula manusia sangat memperlukan Yesus dalam hidupnya, jika manusia tidak mampu hidup tanpa air, maka demikian pula manusia, tidak akan mampu hidup tanpa Yesus….

No comments:

Post a Comment